+381 (11) 2198 235 nutricia@kibid.rs

Uslovi korišćenja

Hvala vam što ste posetili naš vebsajt www.nutricia.bg. Dole navedeni uslovi određuju Vaše korišćenje vebsajta.

Ovaj vebsajt predstavlja inicijativu Numil Ltd. („Nutricia“):
Numil Ltd.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84.
Tel: +36 1 452 7770
Fax: +36 1 452 7750
e-mail: webadmin@nutricia.hu

 

Informacije

Vebsajt vam pruža informacije o Nutricia Advanced Medical Nutrition (Unapređenoj medicinskoj ishrani), o njenoj misiji, terapijskih oblasti i aktivnosti. Informacije koje Vebsajt sadrži su namenjene svim zainteresovanim licima. Vebsajt takođe služi i kao putokaz da vas usmeri na mesta gde možete naći dodatne informacije. Slobodno istražite naš Vebsajt i sve informacije na našem Vebsajtu.

Informacije i podaci koje vebsajt sadrži su dati po principu „u viđenom stanju“ i „u dostupnom stanju“ i mi smo ih pripremili uz najveću pažnju. Sve je napisano da zadovoljiti konkretne pojedinačne potrebe, a Vaša je odgovornost pre korišćenja ovih informacija na bilo koji način da proverite da li su one pogodne za Vaše potrebe.

Ako imate pitanja lične prirode koja se tiču Vaše ishrane, pitajte svog lekara ili dijetetičara.

 

Pristup i sajtovi trećih lica

Mi ćemo uložiti sve razumne napore da omogućimo neometan pristup vebsajtu, ali Nutricia ne garantuje da će funkcije vebsajta raditi bez prekida ili bez grešaka ili da neće biti virusa ili problema. Iako činimo sve napore da isključimo viruse i druge štetne kodove sa vebsajta, Nutricia ne može osigurati takvo isključenje i ne prihvata bilo kakvu odgovornost za viruse i druge štetne kodove. Stoga vam preporučujemo da preduzme sve odgovarajuće mere predostrožnosti pre nego što pristupite vebsajtu.

Ovaj vebsajt vas može usmeriti na druge Nutricia sajtove koji mogu sadržati informacije o brendovima i proizvodima. Odgovarajući uslovi korišćenja i politike privatnosti i kolačića na tim sajtovima se odnose na Vaše korišćenje tih sajtova.

Ovaj vebsajt može sadržati linkove koji vas mogu usmeriti na društvene mreže trećih lica (poput Facebooka) i na druge vebsajtove izvan Nutricije. Nutricia nema kontrolu nad takvim vebsajtovima trećih lica, ne mora ih odobravati i ne prihvata bilo kakvu odgovornost za njih, uključujući njihov sadržaj, tačnost ili funkciju. Stoga vas pozivamo da pažljivo pogledate pravna obaveštenja, uslove korišćenja i politike privatnosti/kolačića takvih društvenih mreža i vebsajtova trećih lica, uključujući i to da budete stalno informisani o svim promenama na njima.

Vi možda imate vebsajt kao treće lice i želite da se povežete sa ovim vebsajtom. U tom slučaju, Nutricia se ne protivi takvom povezivanju pod uslovom da ni na koji način ne sugerišete da ste povezani sa Nutriciom ili da vas ona podržava. Ne smete koristiti „uramljivanje“ ili slične prakse i morate osigurati da se link ka vebsajtu otvara u novom prozoru.

 

Intelektualna svojina

Što se tiče sadržaja na vebsajtu, sva prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava i zaštitne znakove, za sve materijale koje je objavila ili koji su na vebsajtu objavljeni u ime Nutricia (poput teksta, dizajna vebsajta, osnovnog izvornog koda i softvera i slika) su u vlasništvu Nutricia i njegovih davalaca licenci.

Vi možete reprodukovati izvode sa vebsajta za sopstvenu privatnu upotrebu (tj. za nekomercijalnu upotrebu) i reprodukovati na papiru izbode sa vebsajta za obrazovne svrhe, pod uslovom da:

1) ne ugrožavate i poštujete sva prava intelektualne svojine uključujući sva obaveštenja o autorskom pravu koja se mogu pojaviti u takvim sadržajima (npr. © 2015 Nutricia) i „ovaj dokument potiče sa vebsajta Nutricia“ i

2) reprodukovano dalje delite besplatno.

Za svako drugačije postupanje, molimo da prethodno obezbedite izričit pisani pristanak Nutricia korišćenjem opcije „Kontaktirajte nas“.

Robne marke i/ili logotipi Nutricia koje se pojavljuju na Vebsajtu su zaštitni znaci registrovani širom sveta i zaštićeni zakonima o robnoj marki.

 

Zaštita podataka i privatnosti

Nutricia je posvećena zaštiti Vaše privatnosti i tome da obezbedi da Vi nastavite da imate poverenje u Nutriciu kada se radi o Vašim ličnim podacima. Naša Politika privatnosti i kolačića upravlja Vašim korišćenjem vebsajta..

 

Kolačići

Ovaj vebsajt koristi kolačiće. Kolačići su male datoteke koje vebsajtovi koje posetite šalju i čuvaju na Vašem kompjuteru. Kolačići se čuvaju u direktorijumu Vašeg pretraživača. Sledeći put kad posetite vebsajt, Vaš pretraživač će očitati kolačić i preneti informacije nazad na vebsajt ili element koji je prvobitno postavio kolačić. Nutricia koristi kolačiće da vam ponudi bolje korisničko iskustvo.

Za dodatne informacije o kolačićima koje koristimo molimo da pogledate našu Politiku privatnosti i kolačića.

 

Ograničenje odgovornosti

Mada Nutricia koristi sve razumne napore da obezbedi tačnost materijala na svom vebsajtu i da se izbegnu poremećaji, mi nismo odgovorni za netačne informacije, poremećaje, prekide ili druge događaje koji vam mogu prouzrokovati neugodnosti ili štete, bilo direktno (npr. otkazivanje kompjutera), ili indirektno (npr. gubitak dobiti).

 

Nadležno pravo

Ovim Uslovima korišćenja i svim sporovima koji se pojave pod ili u vezi sa Uslovima korišćenja i/ili Politikom privatnosti i kolačića vebsajta upravljaće se i tumačiti u skladu sa zakonima Holandije.

 

Autorska prava

Svi dizajni, tekstovi, grafike, izbor i raspored na vebsajtu su zaštićeni autorskim pravima © 2015 Nutricia – Sva prava zadržana.

 

Opšte napomene

Ako se smatra da je neka odredba pomenutih Uslova korišćenja nezakonita, nevažeća ili nesprovodiva, ta odredba će se smatrati odvojenom, a validnost i sprovodivost ostalih odredbi ovih Uslova korišćenja neće biti ugroženi.

Nutricia može s vremena na vreme promeniti ove Uslove korišćenja. Molimo da s vremena na vreme pogledate ovu stranicu i pregledate ove Uslovi korišćenja i sve nove informacije.