+381 (11) 2198 235 nutricia@kibid.rs

Kontrola metabolizma

menu-ishrana-i-bolestiPothranjenost povezana sa bolešću je skrivena epidemija, koja je zbog svoje učestalosti rastući problem u današnjem društvu. Učestalost pothranjenosti u bolnicama i domovima za negu se procenjuje na 25% do 30% [5]. Kategorija metaboličke kontrole – kao deo Unapređene medicinske ishrane Nutricie (Advanced Mediacl Nutrition) – teži da našim pacijentima i njihovim porodicama obezbedi najkvalitetnije postojeće proizvode i usluge za najbolji klinički ishod i kvalitet života za ljude sa urođenim greškama metabolizma (Inborn Errors of Metabolism – IEM).

 

Tokom 1990-ih, Nutricia je preuzela visoko specijalizovane firme SHS International (Ltd) i Milupa Metabolics GmBh sa osnovnim portfoliom za dijetetski režim ishrane kod urođenih grešaka metabolizma i epilepsije. U toj oblasti postoje proizvodi SHS International i Milupa Metabolics GmBh i ti proizvodi pružaju podršku najvećem broju pacijenta širom sveta sa najširim rasponom tipova urođenih grešaka metabolizma uključujući greške u:

  • metabolizmu aminokiselina, npr. Fenilketonurija (PKU), MSUD
  • metabolizmu ugljenih hidrata, npr. Galactosemija
  • metabolizmu masnih kiselina VLCAD i mnoge druge

Nutricia takođe obezbeđuje širok asortiman hrane sa niskim sadržajem proteina za podršku pacijentima sa urođenim greškama metabolizma aminokiselina.

Pored toga, Nutricia obezbeđuje asortiman proizvoda za dijetetski režim ishrane kod refraktorne epilepsije primenom Ketogene dijete ili Modifikovane Atkins dijete (MAD).