+381 (11) 2198 235 nutricia@kibid.rs

Ishrana kod karcinoma

menu-ishrana-i-bolestiKod obolelih od karcinoma, nutritivni zahtevi organizma i njegov metabolizam se menjaju. Te promene mogu biti rezultat reakcije organizma na tumor, neželjenih dejstava terapije, nuspojava lekova ili kombinacija svih ovih faktora.

 

Neželjena dejstva, poput mučnine, povraćanja i promene čula ukusa, mogu dovesti do povremenog smanjenja apetita, teškoća u unosu potrebne količine hrane, ili čak onemogućiti konzumiranje hrane. Takođe se može desiti da je tumor primarni uzrok smanjenog konzumiranja hrane. Briga i stres takođe mogu prouzrokovati smanjenje apetita.

 

Gubitak telesne mase

Kao rezultat gore pomenutih faktora, određeni broj pacijenata obolelih od karcinoma ima teškoće prilikom konzumiranja adekvatne količine i kvaliteta hrane, što će pre ili kasnije dovesti do gubitka telesne mase. Gubitak telesne mase je veoma čest kod obolelih od karcinoma i može biti posledica gubitka apetita koji je rezultat tumora, neželjenih dejstava lečenja i/ili odbojnosti prema hrani.

Gubitak telesne mase se smatra opasnim kada premaši 5% prvobitne telesne mase. Ovo može izgledati kao malo, ili čak beznačajno, ali je nauka pokazala da čak i manji stepen gubitka telesne mase već negativno utiče na lečenje.

 

Potrebe u ishrani pri borbi sa karcinomom

Najvažniji nutritivni cilj tokom lečenja od karcinoma je da se održi odgovarajući nutritivni status i da se ne gubi telesna masa. Unos odgovarajuće količine proteina i kalorija (energije) je važan za zarastanje rana od operacija, borbu protiv zapaljenja i obezbeđenje odgovarajućeg nivoa energije.

 

Nutritivna terapija

Prehrambeni proizvodi koji se koriste u nutritivnoj terapiji namenjeni su poboljšanju zdravstvenog statusa. Ovakvi proizvodi pomažu pacijentima u pripremi za terapiju i olakšavaju im nuspojave terapije.

Specijalna ishrana može doprineti uspehu lečenja bez obzira na fazu.

Tokom postavljanja dijagnoze

  • Visok unos energije:
    • osigurava potrebne količine energije i
    • optimalnu ishranu u pripremi terapije

Tokom terapije

  • Različiti ukusi obezbeđuju da svako pronađe preparat (hranu) koji mu se dopada
  • Nutritivna terapija sprečava gubitak telesne mase obezbeđivanjem odgovarajuće hrane

Tokom kasnijeg lečenja

  • Dostupan je širok raspon ukusa, pa je moguće konzumiranje tokom dužeg vremenskog perioda, a da ishrana ne postane jednolična
  • Nutritivna terapija se izuzetno dobro može uklopiti u svakodnevni život i navike u ishrani i takođe se može kombinovati sa uobičajenom hranom