+381 (11) 2198 235 nutricia@kibid.rs

Intenzivna nega

menu-ishrana-i-bolestiKritično oboleli pacijenti doživljavaju metaboličke promene koje zahtevaju adaptirane nutritivne rastvore. Stresni činioci, poput operacija, traume, infekcija i opekotina, mogu dovesti do hipermetabolizma i katabolizma proteina.[1,2]

 

Enteralna ishrana pacijenata u ovoj situaciji bi trebala da ima za cilj da:
  • Obezbedi adekvatnu količinu specifičnih nutritivnih komponenata da bi se zadovoljile povećane i izmenjene potrebe [1].
  • Uticaj katabolizma povezan sa metaboličkim odgovorom na stres svede na minimum[1].

 
Reference:
Gottschlich MM. Early and perioperative nutritional support. In: Matarese LE, Gottschlich MM (eds). Contemporary nutrition support practice. A clinical guide. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1998: 279’92.
Sauerwein HP, Romijn JA. Adult macronutrient requirements. In: Payne-James J, Grimble G, Silk D (eds). Artificial nutrition support in clinical practice. GMM, London, 2001: 177’91.