+381 (11) 2198 235 nutricia@kibid.rs

Alergija na kravlje mleko (Cow’s Milk Allergy – CMA)

menu-ishrana-i-bolestiAlergija na kravlje mleko (Cow’s Milk Allergy – CMA) je imuni odgovor na proteine kravljeg mleka. CMA mogu pratiti razni simptomi koji uglavnom obuhvataju respiratorni sistem (npr. kijanje, teško disanje – vizing), kožu (npr. osipi, ekcem) i gastrointestinalni trakt (npr. povraćanje, dijareja, zatvor) [2].

 

Tretiranje alergije na kravlje mleko

Bebe sa ustanovljenom alergijom na kravlje mleko treba lečiti potpunim isključenjem proteina kravljeg mleka iz ishrane bebe (Cow’s Milk Protein – CMP) [6].

Bebe koje se hrane isključivo majčinim mlekom

Kao i kod zdravih beba, dojenje treba ohrabrivati i podsticati. Međutim, veoma retko, bebe koje se hrane isključivo majčinim mlekom mogu reagovati na proteine kravljeg mleka koje su prisutni u majčinom mleku u situacijama kada majka konzumira mlečne proizvode[3]. Prema tome, kod beba koje se hrane isključivo majčinim mlekom, treba pokušati sa eliminacionom dijetom majke koja doji. [6].

Bebe koje se hrane adaptiranom mlečnom formulom

U ishrani odojčadi koja imaju alergiju na kravlje mleko treba izbegavati adaptirane mlečne formule bazirane na kravljem mleku, ali i formule bazirane na soji, čija se konzumacija ne preporučuje pre navršenih 6 meseci starosti [6]. ESPGHAN preporučuje da formule izbora treba da budu hipoalergene formule uključujući ekstenzivno hidrolizovane formule (eHF) i formule zasnovane na aminokiselinama (AAF). Izbor između ekstenzivno hidrolizovanih formula (eHF) i formula zasnovanih na aminokiselinama (AAF) zavisi od tipa alergije i ozbiljnosti simptoma [5, 6].

Reference:
[1] Wood R. The Natural History of Food Allergy.Pediatrics2003;111;1631-1637
[2] Fiocchi A et al. World AllergyOrganization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) Guidelines.WAO Journal April 2010;57-161
[3] Du Toit G; Meyer R; Shah N; Heine RG; Thomson MA; Lack G; Fox A Identifying and managing cow’s milk protein allergy Arch Dis Child Educ Pract Ed 2010
[4] Skypala I. and Venter C. Food Hypersensitivity: Diagnosing and Managing Food Allergies and Intolerance 1st edition Wiley&Blackwell 2009
[5] Hill DJ et al. The efficacy of amino acid-based formulas in relieving the symptoms of cow’s milk allergy: a systematic review. Clin Exp Allergy 2007; 37, 808-822.