+381 (11) 2198 235 nutricia@kibid.rs

Ishrana i bolesti

slide-ishrana-i-bolesti
 

Značaj nutritivne terapije

Nutritivna terapija, odnosno terapija hranom se zasniva na nutritivnim potrebama organizma i procesima oporavka. Posvećeni smo nutritivnoj terapiji, kako bi ona bila sastavni deo lečenja.

Pročitajte više o tome

Pothranjenost povezana sa bolešću

Pothranjenost uzrokovana bolestima je skrivena epidemija i rastući je problem današnjeg društva. Rasprostranjenost ovog problema iznosi 25-30% u bolnicama i domovima za stare i nemoćne[5].

Pročitajte više o tome

Alergija na kravlje mleko (Cow’s Milk Allergy – CMA)

Alergija na kravlje mleko (Cow’s Milk Allergy – CMA) je imuni odgovor na proteine kravljeg mleka. CMA mogu pratiti razni simptomi koji uglavnom obuhvataju respiratorni sistem (npr. kijanje, teško disanje – vizing), kožu (npr. osipi, ekcem) i gastrointestinalni trakt (npr. povraćanje, dijareja, zatvor) [2].

Pročitajte više o tome

Ishrana kod karcinoma

Kod obolelih od karcinoma, nutritivni zahtevi organizma i njegov metabolizam se menjaju. Te promene mogu biti rezultat reakcije organizma na tumor, neželjenih dejstava terapije, nuspojava lekova, ili kombinacija svih ovih faktora.

Pročitajte više o tome

Disfagija

Disfagija označava svaki poremećaj procesa gutanja koji onemogućava da hrana ili tečnost bezbedno prođu od usta do želuca. To je često stanje kod mnogih tipova pacijenata i može dovesti do aspiracije, pothranjenosti i dehidracije.   Kako dolazi do …

Pročitajte više o tome

Kontrola metabolizma

Pothranjenost povezana sa bolešću je skrivena epidemija, koja je zbog svoje učestalosti rastući problem u današnjem društvu. Učestalost pothranjenosti u bolnicama i domovima za negu se procenjuje na 25% do 30% [5]. Kategorija metaboličke kontrole – kao deo Unapređene medicinske ishrane Nutricije (Advanced Mediacl Nutrition) – teži da našim pacijentima i njihovim porodicama obezbedi najkvalitetnije postojeće proizvode i usluge za najbolji klinički ishod i kvalitet života za ljude sa urođenim greškama metabolizma (Inborn Errors of Metabolism – IEM).

Pročitajte više o tome

Intenzivna nega

Kritično oboleli pacijenti doživljavaju metaboličke promene koje zahtevaju adaptirane nutritivne rastvore. Stresni činioci, poput operacija, traume, infekcija i opekotina, mogu dovesti do hipermetabolizma i katabolizma proteina.[1,2]

Pročitajte više o tome